Marcin Puszyński

Marcin Puszyński

Adwokat

Prawnik, ukończył studia prawnicze i administracyjne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Swoje zainteresowania koncentruje na prawie cywilnym i administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa lokalowego i regulacji dotyczących wspólnot mieszkaniowych. Ponadto interesuje się postępowaniem skargowo-wnioskowym w procedurze administracyjnej.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.