Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /work/cieslewicz/wp-includes/blocks.php on line 20
Kancelaria Cieslewicz i Partnerzy | Polityka prywatności
 

Polityka prywatności

Administratorem strony internetowej jest Nicholas Cieslewicz prowadzący działalność pod firmą Kancelaria Adwokacka Adw. Nicholas Cieslewicz z siedzibą w Sopocie.

  1. Administrator jest właścicielem strony cieslewicz.plWszystkie materiały zawarte na stronie są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie, modyfikacja oraz rozpowszechnienie treści zamieszczonych na stronie bez zgody Kancelarii.
  2. Dane osobowe użytkowników zebrane za pośrednictwem strony internetowej, serwisów internetowych, aplikacji mobilnych oraz naszych kont prezentowanych na portalach społecznościowych, Administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ewentualnie także – w wyraźnie wskazanych wypadkach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f.
  3. Celem przetwarzania danych jest realizacja zobowiązań umownych [art.6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia] oraz – pod warunkiem wyrażenia zgody – marketing bezpośredni i personalny [art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia. Administrator będzie przetwarzał dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, a w wypadku danych przekazanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
  4. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu korzystania przez Ciebie z funkcjonalności naszej strony, realizacji na Twoją rzecz usług świadczonych drogą elektroniczną, do celów analitycznych, poprawienia jakości strony cieslewicz.pl, do obsługi wiadomości w formularzu kontaktowym. Z związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 3 RODO Administrator informuje, iż zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż cel, w którym dane te zostały zebrane. Administrator zobowiązuje się nie przekazywać, nie sprzedawać i nie użyczać zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom.
  5. Dane osobowe użytkowników, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adresy IP, przechowywane są na serwerze strony internetowej Kancelarii w sposób zapewniający im właściwą ochronę. Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz kontaktowy lub w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe, Administrator zapewnia dostęp do tych danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
  6. Aby skorzystać z ww. praw możesz się z nami skontaktować: telefonicznie, przez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie lub pisemnie, przesyłając korespondencję na adres Kancelarii Nicholasa Cieslewicza.
  7. Odbiorcami danych osobowych są wszystkie podmioty, w szczególności obsługa prawna, obsługa księgowa, obsługa informatyczna, obsługa sekretariatu, obsługa pocztowa oraz inni pracownicy i współpracownicy Administratora, którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych.
  8. Materiały zamieszczone na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Treści i artykuły dostępne na cieslewicz.plnie mogą być uznane za poradę prawną i nigdy nie zastąpią porady prawnej. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub szkody, powstałe w związku z wykorzystaniem lub posłużeniem się informacjami zamieszczonymi na stronie Administratora.
  9. Materiały udostępnione na stronie internetowej są aktualne na dzień ich zamieszczenia, stąd nie możemy zagwarantować ich aktualności oraz przydatności w każdym czasie i stanie faktycznym.